งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการส่วนอาคารสถานที่" ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17 ก.พ. 2564

เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริการส่วนอาคารสถานที่

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการส่วนอาคารสถานที่" ประจำปีงบประมาณ 2564
เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริการส่วนอาคารสถานที่

กดที่นี่ >>>  https://forms.gle/Et7tf66788s7MeTX6