งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร // ขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่ 11 ธ.ค. 2562

บริเวณหน้าอาคารส่วนกิจการนักศึกษา(ใหม่) ไปยังสนามสุรพลากรีฑาสถาน ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 ธันวาคม 2562

ขออภัยในความไม่สะดวก