งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

พบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย โจรกรรม เพลิงไหม้ ทะเลาะวิวาท ภายใน มทส. โปรดแจ้ง @SUT.SOS

วันที่ 22 พ.ค. 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนเถอะครับ Line ID : @SUT.SOS หรือ https://goo.gl/TTDFdP

พบเหตุฉุกเฉินภายใน มทส.โปรดแจ้ง @SUT.SOS เพิ่มเราเป็นเพื่อนเถอะครับ Line ID : @SUT.SOS หรือ https://goo.gl/TTDFdP