งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

เชิญร่วมตอบแบบประเมินงานจ้างเหมาบริการภายใน มทส.

วันที่ 11 ธ.ค. 2561

งานรักษาความปลอดภัย / งานรักษาความสะอาด / งานจัดเก็บขยะ / งานภูมิทัศน์

คลิ๊ก >>  งานรักษาความปลอดภัย 

คลิ๊ก >>  งานรักษาความสะอาด

คลิ๊ก >>  งานจัดเก็บขยะ

คลิ๊ก >> งานภูมิทัศน์