งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การควบคุมดูแลการเลี้ยงสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561

วันที่ 26 พ.ย. 2561

ติดต่อสอบถาม : งานรักษาความปลอดภัย ส่วนอาคารสถานที่ โทร. 4567 หรือ Line ID : @SUT.SOS

หากท่านมีสัตว์เลี้ยงในครอบครอง ขอความกรุณาลงทะเบียนด้วยนะครับ

สามารถลงทะเบียนโดย คลิ๊ก ที่นี่ https://goo.gl/forms/qWDreu5jEmKUHeO02