งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

กิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 10 ก.ค. 2560 ช่วงเวลา 07.00 - 10.00 น. โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง ถ.มหาวิทยาลัย 1

วันที่ 9 ก.ค. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดจัดกิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 10 ก.ค. 2560 ช่วงเวลา 07.00 - 10.00 น.

ขอให้ท่านโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง ถ.มหาวิทยาลัย 1 ในช่วงเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้