งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

ขอเชิญร่วมโหวตการประกวดออกแบบซุ้มทางเข้าประตูสุรนารี (ประตู 1) // ปิดโหวต 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.00 น.

วันที่ 20 ก.พ. 2562

กดโหวตได้ที่ : https\://goo.gl/forms/5RlZYZ0sboMhZYxx2

ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า มทส. ทุกท่าน

#ร่วมโหวตการประกวดออกแบบซุ้มทางเข้าประตูสุรนารี (ประตู 1)

กดโหวตได้ที่ : https\://goo.gl/forms/5RlZYZ0sboMhZYxx2

ปิดโหวต 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.00 น.