งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

แนวปฏิบัติในการใช้ระบบประตูอัตโนมัติรักษาความปลอดภัย อาคารวิชาการ 1 และ 2 เริ่มวันที่ 1 ก.ย. 2561

วันที่ 29 ส.ค. 2561

ขออภัยในความไม่สะดวก

แนวปฏิบัติในการใช้ระบบประตูอัตโนมัติรักษาความปลอดภัย อาคารวิชาการ 1 และอาคารวิชาการ 2 เริ่มวันที่ 1 ก.ย. 2561 / ขออภัยในความไม่สะดวก