งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

ลดทันที 2 บาท

วันที่ 4 ก.ค. 2561

เมื่อนำกล่องข้าวมาซื้ออาหาร ที่โรงอาหารภายใน มทส.

โรงอาหารที่เข้าร่วม

  1. โรงอาหาร เด่นทองกวาว (ตรงข้ามอาคารวิชาการ 2)
  2. โรงอาหาร ครัวท่านท้าว (โรงอาหารกลาง)
  3. โรงอาหาร กาสะลองคำ (ศาลาลอย)
  4. โรงอาหาร พราวแสด-ทอง
  5. โรงอาหาร อาคารเรียนรวม
  6. โรงอาหาร หอพักสุรนิเวศ 14 B
  7. โรงอาหาร ดอนตะวัน
  8. โรงอาหาร ส่วนกิจการนักศึกษา (เก่า)
  9. ร้านอาหารฟาร์ม มทส.