งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

มทส. ประกาศลดการใช้พลาสติกทุกพื้นที่ “SUT Say No Plastic” ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

วันที่ 4 มิ.ย. 2561

กิจกรรม “SUT Say No Plastic” เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการขยายตัวค่อนข้างมาก ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีขยะจำนวน 4 ตัน/วัน แยกเป็นขยะประเภทพลาสติก จำนวน 1.20 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ในปี 2560 (5 มิถุนายน 2560 วันสิ่งแวดล้อมโลกที่ผ่านมา) ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้ง 10 ร้าน งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว แต่หากผู้ซื้อต้องการใช้จะต้องบริจาคเงิน 1 บาทต่อ 1 ถุง เพื่อแลกกับถุงพลาสติกย่อยสลายได้ สามารถ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ จำนวน 168,483 ใบต่อเดือน (5,616 ใบต่อวัน) คิดเป็นร้อยละ 94

มทส. ประกาศลดการใช้พลาสติกทุกพื้นที่ SUT Say No Plastic โดยได้ดำเนินการ 6 มาตรการร่วมกับร้านค้า ผู้ประกอบภายใน มทส. ดังนี้

  1. ให้ส่วนลดกรณีใช้แก้วน้ำและกล่องข้าวส่วนตัวมาซื้ออาหารและเครื่องดื่ม
  2.  ลดใช้หลอดที่มีพลาสติกหุ้มหากจำเป็นให้ใช้กระดาษหุ้มทดแทน
  3. งดใช้กล่องโฟมและกล่องพลาสติกใส (ใช้ได้เฉพาะบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยและจากกระดาษเท่านั้น)
  4. งดจ่ายช้อน-ส้อมพลาสติก-หลอดพลาสติกและเครื่องปรุง แบบอัตโนมัติ แต่ให้ผู้รับบริการหยิบเอง
  5. งดจำหน่ายน้ำดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap Seal)
  6. งดจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้วจากร้านสะดวกซื้อ ยกเว้น ของร้อน