งานบริการส่วนอาคารสถานที่
หัวข้อ

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส. !!! ...เพิ่มบริการจัดรถไปรับซื้อวัสดุรีไซเคิล ที่ บ้านพัก / เรือนพัก / หอพัก / อาคารต่างๆ ภายในมทส.

วันที่ 25 ม.ค. 2561

เปิดทำการ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.30 - 18.00 น. ณ ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส. ประตู 4

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส.

เปิดทำการ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.30 - 18.00 น. ณ ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส. ประตู 4

เพิ่มบริการจัดรถไปรับซื้อวัสดุรีไซเคิล ที่ บ้านพัก / เรือนพัก / หอพัก / อาคารต่างๆ ภายในมทส.