งานบริการส่วนอาคารสถานที่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมตอบแบบประเมินงานจ้างเหมาบริการภายใน มทส.
วันที่ 11 ธ.ค. 2561

งานรักษาความปลอดภัย / งานรักษาความสะอาด / งานจัดเก็บขยะ / งานภูมิทัศน์ แสดงรายละเอียด

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การควบคุมดูแลการเลี้ยงสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561
วันที่ 26 พ.ย. 2561

ติดต่อสอบถาม : งานรักษาความปลอดภัย ส่วนอาคารสถานที่ โทร. 4567 หรือ Line ID : @SUT.SOS แสดงรายละเอียด

แจ้งขึ้นทะเบียนชนิดของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561
วันที่ 20 พ.ย. 2561

ตามประกาศ มทส. เรื่องการควบคุมดูแลการเลี้ยงสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียด

ทุกปัญหา Citizen Watch ช่วยได้นะครับ
วันที่ 5 ก.ค. 2561

รับบริการผ่านบัญชี LINE ID : @SUT.SOS แสดงรายละเอียด

ลดทันที 2 บาท
วันที่ 4 ก.ค. 2561

เมื่อนำกล่องข้าวมาซื้ออาหาร ที่โรงอาหารภายใน มทส. แสดงรายละเอียด

มทส. ประกาศลดการใช้พลาสติกทุกพื้นที่ “SUT Say No Plastic” ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
วันที่ 4 มิ.ย. 2561

กิจกรรม “SUT Say No Plastic” เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการขยายตัวค่อนข้างมาก ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีขยะจำนวน 4 ตัน/วัน แยกเป็นขยะประเภทพลาสติก จำนวน 1.20 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ในปี 2560 (5 มิถุนายน 2560 วันสิ่งแวดล้อมโลกที่ผ่านมา) ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้ง 10 ร้าน งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว แต่หากผู้ซื้อต้องการใช้จะต้องบริจาคเงิน 1 บาทต่อ 1 ถุง เพื่อแลกกับถุงพลาสติกย่อยสลายได้ สามารถ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ จำนวน 168,483 ใบต่อเดือน (5,616 ใบต่อวัน) คิดเป็นร้อยละ 94 แสดงรายละเอียด

ข้อแนะนำการใช้งาน Citizen Watch
วันที่ 27 พ.ค. 2561

ส่วนอาคารสถานที่ สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมมือกันจัดทำโครงการ Citizen Watch แสดงรายละเอียด

ตารางเวลาการจัดรถรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน สิงหาคม 2561
วันที่ 25 เม.ย. 2561

แจ้งตารางเวลาการจัดรถรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส. แสดงรายละเอียด