งานบริการส่วนอาคารสถานที่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการส่วนอาคารสถานที่" ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 14 มิ.ย. 2565

เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริการส่วนอาคารสถานที่ แสดงรายละเอียด

แจ้งซ่อมด่วน/เหตุฉุกเฉิน
วันที่ 14 มิ.ย. 2565

แจ้งได้ที่นี่ Line OA : @SUT.SOS แสดงรายละเอียด

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร // ขออภัยในความไม่สะดวก
วันที่ 11 ธ.ค. 2562

บริเวณหน้าอาคารส่วนกิจการนักศึกษา(ใหม่) ไปยังสนามสุรพลากรีฑาสถาน ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 ธันวาคม 2562 แสดงรายละเอียด

ขอความร่วมมือ ชาว มทส. ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน
วันที่ 24 มิ.ย. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม กด >>> แสดงรายละเอียด

พบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย โจรกรรม เพลิงไหม้ ทะเลาะวิวาท ภายใน มทส. โปรดแจ้ง @SUT.SOS
วันที่ 22 พ.ค. 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนเถอะครับ Line ID : @SUT.SOS หรือ https://goo.gl/TTDFdP แสดงรายละเอียด

เชิญร่วมตอบแบบประเมินงานจ้างเหมาบริการภายใน มทส.
วันที่ 11 ธ.ค. 2561

งานรักษาความปลอดภัย / งานรักษาความสะอาด / งานจัดเก็บขยะ / งานภูมิทัศน์ แสดงรายละเอียด

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การควบคุมดูแลการเลี้ยงสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561
วันที่ 26 พ.ย. 2561

ติดต่อสอบถาม : งานรักษาความปลอดภัย ส่วนอาคารสถานที่ โทร. 4567 หรือ Line ID : @SUT.SOS แสดงรายละเอียด

ทุกปัญหา Citizen Watch ช่วยได้นะครับ
วันที่ 5 ก.ค. 2561

รับบริการผ่านบัญชี LINE ID : @SUT.SOS แสดงรายละเอียด

ลดทันที 2 บาท
วันที่ 4 ก.ค. 2561

เมื่อนำกล่องข้าวมาซื้ออาหาร ที่โรงอาหารภายใน มทส. แสดงรายละเอียด

มทส. ประกาศลดการใช้พลาสติกทุกพื้นที่ “SUT Say No Plastic” ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
วันที่ 4 มิ.ย. 2561

กิจกรรม “SUT Say No Plastic” เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการขยายตัวค่อนข้างมาก ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีขยะจำนวน 4 ตัน/วัน แยกเป็นขยะประเภทพลาสติก จำนวน 1.20 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ในปี 2560 (5 มิถุนายน 2560 วันสิ่งแวดล้อมโลกที่ผ่านมา) ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้ง 10 ร้าน งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว แต่หากผู้ซื้อต้องการใช้จะต้องบริจาคเงิน 1 บาทต่อ 1 ถุง เพื่อแลกกับถุงพลาสติกย่อยสลายได้ สามารถ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ จำนวน 168,483 ใบต่อเดือน (5,616 ใบต่อวัน) คิดเป็นร้อยละ 94 แสดงรายละเอียด

ข้อแนะนำการใช้งาน Citizen Watch
วันที่ 27 พ.ค. 2561

ส่วนอาคารสถานที่ สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมมือกันจัดทำโครงการ Citizen Watch แสดงรายละเอียด