งานบริการส่วนอาคารสถานที่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
การป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 5 เม.ย. 2561

การป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า แสดงรายละเอียด

ขอความร่วมมือ #ห้ามสัมผัส สุนัข แมว โดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 27 เมษายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานรักษาความปลอดภัย โทร. 4567
วันที่ 5 เม.ย. 2561

ขอความร่วมมือ #ห้ามสัมผัส สุนัข แมว โดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 27 เมษายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานรักษาความปลอดภัย โทร. 4567 แสดงรายละเอียด

เพิ่มเราเป็นเพื่อนอีกคนนะคะ
วันที่ 8 ม.ค. 2561

Line ID : @kjd9346e หรือ https://goo.gl/TTDFdP แสดงรายละเอียด